"Begriplig text och information för alla" - nytt projekt på gång

Det behövs dialog om hur skrift och läsare fungerar. Här beskriver Torbjörn Lundgren tankarna kring ett nytt projekt.

Hur fungerar text och andra medier i förhållande till olika läsare, det är en fråga fyra funktionshinderorganisationer vill ta reda på. Anledningen är att det finns allt för mycket tyckande och att ingen kan sägas ha tolkningsföreträde. Organisationerna har vana av att testa tillgänglighet och många aktörer i samhället har behov av fördjupad kunskap kring detta. Projektet som involverar många beräknas komma igång i augusti 2016.

Torbjörn resonerar i den här filmen om hur skrift och andra medier fungerar och mot slutet presenterar han det stundande projektet.

Färeläsningen hölls på föreningen Examinerade Språkkonsulters årliga möte.

Bifogat material: