Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.

Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra. Docent Jana Holsanova resonerar utifrån sin forskning om detta.

Om information på läsarnas villkor

Tomas Dalström är är journalist, författare och föreläsare. Han har gått på djupet med hur hjärnan fungerar i förhållande till text och kommunikation. Här resonerar han om det futtiga korttidsminnet och vårt sätt att minnas.
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.
Bild på ett uppslag

Om läsmiljöns betydelse

Professorn Caroline Liberg föreläser om betydelsen av en god läsmiljö för att skapa läsvanor...
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....
Bild på boken

Sakprosans universum

Språk och kunskap baseras på ett samspel mellan olika intelligenser.
Man grubblar över en text

Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...

Sidor