Man grubblar över en text

Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...

Begrips

En bra text ska intressera mig, den ska servera informationen i lagom doser och gå från det...