Att misslyckas med att begripa lagtext

Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord
Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, frågar Margareta Westman. Hennes text visar hur viktigt sambandet är mellan läsaren, som uttolkare och texten.

Margareta Westman var professor i svenska och föreståndare för Svenska språknämnden från 1985 till sin bortgång år 2000.

Denna text publicerades första gången i tidskriften Språkvård 1981 och senare i boken Språkets myller (Norstedts ordbok). Hennes efterträdare som föreståndare för Språknämnden, Olle Josephson, samlade där ett antal av de artiklar hon skrivit. www.fungerandemedier.se publicerar texten med godkännande av redaktionen för Språkvård och Norstedts ordbok.

Bild: Clipart

Bifogat material: