Om information på läsarnas villkor

Tomas Dalström är är journalist, författare och föreläsare. Han har gått på djupet med hur hjärnan fungerar i förhållande till text och kommunikation. Här resonerar han om det futtiga korttidsminnet och vårt sätt att minnas.

Tomas Dalström är journalist. Han har arbetat som copywriter, scriptwriter/byråproducent samt manusförfattare för radio, film/TV, webben och interaktiva produktioner. I artikeln "36 steg för bättre texter", som vi nu publicerar på fungerande medier, har Tomas brutit ner den forskning som finns kring hjärnan och dragit slutsatser vad det innebär för alla som skriver. Artikeln "36 steg..." är en uppdatering av de slutsatser Tomas gör i boken "Bäst i text - Läseboken/Skrivboken". Där finns också bakgrundsmaterial till slutsatserna.

Bifogat material: 
Länkar: