Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Under eftermiddagens sista timme samtalade man om det multimodala och dess förhållande till standardisering. Många olika röster och infallsvinklar företräddesa med olika exempel på vad som försigår på området.