Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.