Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....
Flicka i skolbänken med skrivuppgift

Consulting the Customer - Publishing for Dyslexics

Patience Thomson vid MA.Cantab MEd.Bangor ger här sin syn på hur text kan presenteras för...