Ett läslyft även för vuxna? Debatt i Almedalen 2014

Har vuxnas läsande kommit i skymundan bakom rapporterna om att barns och ungdomars läsfärdighet sjunkit? Det diskuterades vid ett av Dyslexiförbundets FMLS seminarier i Almedalen 2014.
Bild på boken

Är demokratin möjlig med halvläsare?

Journalisten Lena Köster-Bergman har läst Margareta Grogarns bok Dålig läsning.