Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.
Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...
Man grubblar över en text

Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...
Kvinna sitter i soffan med benen uppe och en bok i knät

Muntligt och skriftligt

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner säger G...