Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...

Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.
Man grubblar över en text

Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...
Kvinna sitter i soffan med benen uppe och en bok i knät

Muntligt och skriftligt

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner säger G...