Man måste lämna ute något...

Bild på omslaget till hans bok
Utan delaktighet ingen kommunikation. De två begreppen har samma ursprung i latinets...

Utan delaktighet ingen kommunikation. De två begreppen har samma ursprung i latinets communicare, som betyder att göra någon delaktig, menar Bo Bergström i denna artikel om effektiv visuell kommunikation.

"En passiv och ointresserad mottagare släpper inte några budskap över tröskeln men det gör en aktiv och deltagande. Hur får sändaren då till stånd denna delaktighet? Om han bestämmer sig för att berätta personligt och medryckande i en hög och ärlig angelägenhetsgrad så har han kommit en bit på väg. Om han dessutom bestämmer sig för att inte berätta riktigt allt så har han kommit ytterligare en bit. Mottagaren måste berätta resten, fylla i, bli delaktig. Låt oss kalla detta för underkommunikation. Mottagaren fyller i det som fattas och blir därmed aktivt medagerande och delaktig i budskapet."

Bo Bergström är en svensk art director och författare. Han är bland annat verksam som lärare vid Berghs School of Communication. Han har en fil kand examen i konstvetenskap, litteraturhistoria och pedagogik och är utbildad i marknadsföring, reklam och grafisk design. Han har skrivet flera böcker och är ledamot i Bild och Ord akademin, som strävar mot ett effektivt samspel mellan text och bild i medier.

Bo Bergström och Carlsson förlag har utan kostnad gett fungerandemedier möjlighet att publicera denna text ur boken Effektiv visuell kommunikation.

Bifogat material: 
Länkar: