Inkludering en chans att lyckas

En ny folkhögskoleutbildning med inkludering är på väg att skapas. Malin Lucchesi är en av de som är med och formar den.

En blandad grupp av människor från olika delar av landet ska arbeta fram utbildningen genom Arvsfondsprojektet Begripsam. Alla har de på ett eller annat sätt erfarenheter av funktionshinder, hos personer i sin närhet eller att de själva lever med ett.

– Det här är verkligen något jag brinner för; allas rättigheter. Här får vi som lever med ett funktionshinder bygga någonting och det är jättebra, säger Malin Lucchesi.

Malin Lucchesi har autism. Det finns olika former av diagnosen och Malin har autism med synetesi som innebär att hon ser i färger.

– Jag har svårt att uttrycka vad jag känner men med färger översätter jag mina känslor.

Hon är ljud- och ljuskänslig och har svårt att sortera intryck, vilket till exempel gör det svårt att ta till sig hemsidor fyllda med information.

– En människa är en människa och alla har väl rätt att leva ett bra liv? Men eftersom allt är anpassat efter normen måste jag leva upp till den för att få ett bra liv.

Malins strävan är att alla med någon form av funktionsnedsättning ska få det bättre i samhället och få uppleva att han eller hon har lyckats.

– Vi med funktionshinder kan minst lika mycket som alla andra men på andra sätt. Med inkludering har vi en skolform där du kan lyckas oavsett om du har ett funktionshinder.

Utbildningen kopplas till Runö folkhögskola i Stockholm. I mitten av november hölls ett första utbildningstillfälle för gruppen och det blev en hektisk helg.

– Det var väldigt intressant och roligt. Jag höll en föreläsning om autism och Aspergers syndrom som blev mycket uppmärksammad.

Vid en närmare titt på lagstiftningen om tillgänglighet för funktionsnedsatta reagerade de också på den inte reglerar den kognitiva miljön.

– Nästa steg för mig är att kontakta riksdagen och ställa motfrågor kring det här, varför lagen inte tillgodoser de kognitiva behoven för människor som har svårt att se sociala mönstren.

Eva Persson

0278-275 78

 

Denna artikel Är publicerad i tidnignen Hälsingebyggden, Vi har fått upphovsmännens tillåtelse att publicera den här så att man också ska kunna lyssna till den.

Vill man läsa den i original så finns länken här intill.

 

 

Länkar: