Att informera om Begripsam

Tomas Karlsson berättar hur han informerar kommunen och andra om behoven man har som utvecklingsstörd och om Begripsam.

Ett av passen på Begripsams novemberträff år 2014 ägnades åt att Tomas samtalade med Cessilia om hur han är ute och talar om vad vi gär i Begripsam och vad hans målgrupp har för specifika behov.