Delaktighetsdag med lovpris

Försäkringskassan tackade Begripsam under Delaktighetsdagen för det arbete som de har lagt ner med att förbättra Försäkringskassans information ut till kunderna.

Försäkringskassans medarbetare Birgitta Målsäter och Therese Karlberg tackade Begripsam för deras arbete med att förbättra information från Försäkringskassan.

Delaktighetsdagen infaller den 10 december varje år. Myndigheten för delaktighet är de som står bakom evenemanget. Priset Årets bubblare delades ut till Försäkringskassan. Priset delas ut till den myndighet som har tagit störst kliv framåt i tillgänglighetsarbetet under 2015.