Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.

Begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp används olika i dagligt tal och i skrift. I media läser vi ofta "handikappad" i rubriker, medan det i texten står "funktionsnedsatt". Hos många myndigheter och inom handikapprörelsen är begreppsförvirringen också stor. Medlemsförbunden använder begreppen olika, och så gör också de som arbetar på Handikappförbundens kansli. Ska vi vara framgångsrika i vårt påverkansarbete, är det viktigt att vi är tydliga i vår begreppsanvändning. Med den utgångspunkten beslöt styrelsen i Handikappförbunden den 7 februari:

  • att vi fortsätter heta Handikappförbunden tillsvidare.
  • att vi är en del av funktionshindersrörelsen och arbetar med funktionshinderspolitik.

Språkrådet rekommenderar att vi skriver funktionshindersrörelsen - alltså att vi använder ett så kallat foge-s mellan funktionshinder och rörelsen (-politik, -forskning och så vidare). Detta eftersom det första ordet - funktionshinder - i sig är en sammansättning av två ord. Det känns otympligt, men så ska det vara enligt svenska språkets grammatiska regler.