Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.

Brukarorganisationers syn på ICF

Brukarorganisationer i Sverige arbetar för att deras medlemmar skall få samma rättigheter...
Torbjörn föreläser

Om synen på människor - ICF

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren förel...