Ett synsätt på tillgängliga medier

Per-Olof Hedvall beskriver ett synsätt på individen, tekniken och den mänskliga omgivningenpå som han kallat Aktivitetsdiamanten.

Per-Olof Hedvall doktorerade i december 2009. Han berättar i denna film om den syn han har på individen, tekniken och den mänskliga omgivningen.

Bifogat material: