Man skriver tal på en glasskiva

Om samspelet människa och teknik

Människors förmågor samspelar med teknikens möjligheter. Klicka här för mer om den interaktionen.
P. O. Hedvall berättar med en mobiltelefon i handen

Ett synsätt på tillgängliga medier

Per-Olof Hedvall beskriver ett synsätt på individen, tekniken och den mänskliga omgivningenpå som han kallat Aktivitetsdiamanten.

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...
Peter Gärdenfors på sitt arbetsrum

Den meninsgssökande människan

Människan är ett meningssökande djur, menar filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors.
Torbjörn föreläser

Om synen på människor - ICF

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren förel...

Sidor