Den meninsgssökande människan

Människan är ett meningssökande djur, menar filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors.

Att söka mening i tillvaron ligger till grund för vår kommunikation och vårt språk. Det bör därför också vara motorn för pedagogiken.

Filmen är en introdukton till en av Gärdenfors böcker liksom Utbildningsradions film som fins i separat länk här.

Länkar: