KTH – institutionen Människa datorinteraktion

Begripsam samarbetar i flera projekt med KTH – institutionen Människa datorinteraktion.