Om projektet Begripsam

Här kommer de som själva har kognitiva och språkliga nedsättningar till tals.

Här kommer de som själva har kognitiva och språkliga nedsättningar till tals i samarbete med produkt och tjänsteutvecklare.

De tre organisationerna Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet FMLS  och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) beviljades i juni 2013 dryga sex miljoner kronor från Arvsfonden för att arbeta med projektet Begripsam. De anslagna medlen gäller tre år och ska ge röst åt personer som själva har funktionsnedsättningar.

Ett tjugotal personer med dyslexi, adhd, autism, asperger och utvecklingsstörning får under tre års tid få möjlighet att utbilda sig. De samtalar om hur de, utifrån sina egna erfarenheter, önskar att samhället ska utformas. De medverkar vid utveckling av nya metoder och få kunskap om hur utveckling av tjänster och produkter går till.

-         Vi samarbetar med Runö folkhögskola och förhoppningen är att vi under de tre åren ska finna formerna för en folkhögskolelinje där personer med egna nedsättningar kan få lära sig mer om sig själva och andra, så att de med sina erfarenheter kan företräda målgrupperna, säger Torbjörn Lundgren som är initiativtagare och en av projektledarna.

Ett annat syfte är att man, i samarbete med forskare och personer som i sitt yrke arbetar med frågorna, ska lyfta in begriplighetsaspekter i svenska och internationella standarder.

-         Det känns naturligt eftersom trenden är att våra behov ska tillgodoses av standardprodukter, vilket är bra. Men då måste vi ju också kunna påverka hur produkter och tjänster utformas.

Projektet involverar många människor och det kan kännas stort och svåröverblickat. Men det centrala är att förbundens medlemmar kommer till tals.

-         Positivt med detta projekt är att vi kan ersätta dem som deltar, vilket är ovanligt. Det känns bra eftersom det kan ge projektet stadga, då deltagarna får större möjlighet att prestera vad projektet förväntar sig, nämligen att de utifrån sina egna erfarenheter tänker till hur deras hinder ska kunna överbryggas.

Projektet är en stor utmaning, eftersom något liknande aldrig tidigare gjorts. Alla som deltar blir alltså pionjärer. Sättet att arbeta kommer att tas tillvara. Tanken är att det ska leda fram till en folkhögskoleutbildning.

På filmen beskriver Torbjörn Lundgren projektet på dialogseminariet "Kan man mäta begriplighet" som hölls 3 sept. 2014. I filen finns ocksp PowwrPointen.

 Adressen är projekt.begripsam@dyslexi.org

Bifogat material: