Att simulera en enskild elevs situation - Asperger syndrom

Det är inte så lätt att förstå hur det är att ha ett "dolt" funktionshinder. Därför finns nu kognitionssimulatorn.

Hjälpmedlesinstututet, som lade ner sin verksamhet våren 2014, har tagit fram datorprogrammet som kan få personer att förstå hur det är att ha olika kognitiva funktionshinder. Simulatorn har "filter för dyslexi, ADHD och Aspergers syndrom". Ge den tio minuter och du får möjlighet att uppleva tillvaron på ett annat sätt.

I filmen ovan testar Viktor Lundqvist sumulatonr. Han har både dyslexi och Asperger. Han testar portalen tillsammans med Erika Dahlin som är kognitionsvetare och ansvarade för området kognition på Hjälpmedelsinstitutet.

Numer finns simulatorn på den nya Myndigheten för delaktighet och härintill finns länk direkt till simulatorn.

Länkar: