Att tala in text

Bild på appen öppnad
Nu går det att tala in kortare meddelanden och direkt sända dem som e-post och inlägg på facebook

Att tala in text och få det utskrivet har testats länge, men nu börjar det bli så pass bra resultat att man kan använda det för mindre texter. Det finns redan en ikon på plattor och telefoners tangentbord om man har de senaste uppdateringarna av operativsystemen. Men det finns också speciella appar. En sådan är Aktiv röst.

Om man talar i något lägre hastighet än normalt blir resultatet relativt bra, men lite snabbare så förväxlas orden. En nackdel är också att man inte kan få den utskrivna texten uppläst vilket många med skrivsvårigheter behöver. Det får man å andra sidan i appen Skolstil som har fler funktioner.

Hur som helst är appen Aktiv röst lätt att använda och kanske användbar för kortare sms och e-postmeddelanden.

Länkar: