Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.

Här föreläser han om weppsidor och vad som gör att informationen inte alla gånger når fram. Han gör också en kalkyl på vad det kostar företag och myndigheter att informera vioa olika medier.

Länkar: