Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.
Viktor håller mikrofonen

Vad innebär det att vara experttestare?

Samtalen om vad det innebär att vara experttestare är en del av utbildningen i Begripsam. Här leder Stefan Johansson samtalet.
Bildskärmen med personlig vägledning

Utvärdering av personlig vägledning på webben

Företaget Intaktus AB har anlitat deltagarna i Begripsam för att utvärdera sin tjänst. Här visas test och samtal kring det.
Anita Hildén berättar

Tidsuppfattning och tidshjälpmedel

Anita Hildén redovsar en undersökning om tid och tidsuppfattning hos Begripsams deltagare.
Bild på föreläsarena

Taltidningar och andra tillgängliga medier

Jesper Klein, Maria Nylander och Cecilia Mattson från Myndigheten för tillgängliga medier presenterar sitt arbete med tillgängliga medier.
En hand sträcks upp inför föreläsaren

Utvärdering av en digital guide åt Försäkringskassan

Mikael Diseklint, Susanne Bengtsson och Ulrika Wahlberg från Försäkringskassan besöker Begripsamträffen och får hjälp med sin utvärdering.
Deltagare samtalar

Hur vi uppfattar tid - en utvärdering av olika sätt

Hur ska tid och kalendrar presentera den information de har till uppgift att förmedla?
Johan Gustafsson föreläser

Hur upplevs Arbetsförmedlingens webbplats?

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen besökte Begripsam för att få hjälp med utvärderingen av deras sida..

Scheman - så vill vi ha dem

Hur ska ett schema eller dagordning se ut för att passa alla. Det är vad Begripsamgänget diskuterar här.
Charles gör ett inlägg

Studietillfälle 3

Autismspektrum innebär att symptomen finns på ett spekturm, en längre skala, vilket innebär att man sins emellan kan fungera mycket olika.

Sidor