Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.
Torbjörn talar om språket och språksvårigheterna

Studietillfälle 4

Dyslexi handlar om språket och det är stor skillnad på det muntliga och det skriftliga språket, menar Torbjörn Lundgren som berättar med om det i denna film.
Inger berättar inför begripsamgänget

Ett liv med dyslexi - Inger Rålenius berättar

Dyslexi kan ställa till det en hel del, men det går också att hantera det. Här berättar Inger Rålenius om sina erfarenheter.
Laleh Zarei i Läsliv 3/2015

Begripsam-deltagare i media

Begripsam-deltagaren Laleh Zarei är med i det nya numret av Läsliv, Myndigheten för tillgängliga mediers tidning.
Begripsam testar konsumentverkets sida (Foto: Torbjörn Lundgren)

Begripsam i samarbete med E-legitimationsnämnden

Dyslexiförbundet FMLS projektet Begripsam har blivit inbjudna att som experter hjälpa till och granska utvecklingen av en ny tjänst för e-legitimationer.
Annika talar

Att leva med en språkstörning

Annika Johansson berättar om sin språkstörning under Begripsams träff på Runö.
Malin berättar

Om konst som uttrycksmedel

Malin Lucchesi skapar konst, icensätter dansföreställningar och föreläser om sin autism. Här berättnar hon om sin konst inför deltagarna i Begripsam.
Frida beskriver hur hon gör

Att ta sig fram med kartor

Hur tar man sig fram i en stad eller i naturen. Det är olika för olika människor. Här berättar olika deltagare i Begripsam om hur de bland annat använder Google Maps.
Malin berättar och Cecilia lyssnar

Konsumentkunskap

Konsumentverket har tagit fram ett antal filmer för att informera konsumenter. Malin som går på Häggviks Gymnasium fick huvudrollen i en av dem. Här berättar hon och så visas filmen.
Cecilia och Malin

Vad är viktig för en webbsida

Vad är viktigt att tänka på för att webben ska fungera. Här jämförs vad utvecklare tycker och vad personer med olika nedsättningar tycker.
Tomas och Cessilia samtalar

Att informera om Begripsam

Tomas Karlsson berättar hur han informerar kommunen och andra om behoven man har som utvecklingsstörd och om Begripsam.

Sidor