Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.
Stefan föreläser och här syns exempel på symboler

Utvärdering av bildsymboler

Begripsam har utvärderat en uppsättning bildsymboler år Konsumentverket

Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.
Susanne och Mathias föreläser

En enklare vardag

Försäkringskassan driver projektet En enklare vardag. Här beskriver de arbetaet och får feadback från begripsamdeltagarna.
En sida ur tidningen med bilder på deltagarna

Tidningen Unik skriver om Begripsam

FUB:s tidning Unik var med på Begripsams ena träff på Runö folkhögskola. Här är resultatet.
Viktor föreläser

Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.
Frida föreläser

Aspergers syndrom - Fridas egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndrom har sina sidor vilket Frida redogör för här.
Några av Begripsams deltagare vid utbildningen

Om projektet Begripsam

Här kommer de som själva har kognitiva och språkliga nedsättningar till tals.

Ett samtal om utvecklingsstörning

På Begripsams utbildning i februari 2014 diskuterade deltagarna hur det var att ha en utvecklingsstörning.

Att leva med en lindrig utvecklingsstörning

Tomas Karlsson berättar om sina erfarenheter av att ha utvecklingsstörning.

Frida om praktiken på Begripsam-projektet

Jag läser Aspergerlinjens informationsinriktning på Ågesta Folkhögskola, och i utbildningen ingår två veckors praktik. Jag har valt att göra min praktik inom Begripsam-projektet

Sidor