Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.

Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Hur testar man något som inte finns?

Här lär sig deltagarna i Begripsam hur man bör tänka och vad som förväntas av oss när vi ska utvärdera olika tjänster och produkter.

Verktyg för att testa

Stefan Johansson leder samtal på Begripsams utbildning om olika sätt att bedöma universell utformning.
Charles och Erik testar och samtalar

Samtal efter gjorda tester

I november 2013 träffades deltagarna i Begripsam på Runö folkhögskola för att utbilda sig i vad kognition är och hur omgivningen ska kunna förbättras.
Deltagarna presenterar sig för varann

Kan man mäta begriplighet?

Följ ett spännande dialogseminarium om universell utformning och möjligheterna att skapa ett tillgängligt, begripligt samhälle. Här läggs grunden för ett långsiktigt arbete med inriktning på ett samhälle för alla.
Bild på Cissi när hon föreläser

Vad är kognition - ett svårt ord?

Svåra ord kan förklaras så att vi förstår vad de betyder. Här gör Cecilia Olsson det.
Deltagarna samtalar inför en dator

Att vara med och påverka

Då Begripsam träffas på Runö folkhögskola får deltagarna möjlighet att sätta ord på sina egna erfarenheter.

Sidor