Begripsammodellen - pass 6

Projet Begripsam har arbetat efter en modell som kan kallas Deltagande aktionsforskning. Stefan Johansson berättar.