Begripsams arbete med standardisering - pass 9

Presentation och paneldiskussion om hur Begripsam arbetar med standarder och hur vi gör standardiseringsarbete mer kognitivt tillgängligt.

Begripsams arbete med standardisering av kognitiv tillgänglighet Presentation och paneldiskussion om hur vi arbetar med standarder och hur vi gör standardiseringsarbete mer kognitivt tillgängligt. Joakim Falk från Sveriges Institut för Standardisering, SIS, Anita Hilden Begripsam, Mia Larsdotter Begripsam (på distans), Hans Hammarlund Begripsam.