Brukaren som resurs

Bild på skriftens framsida
Om utveckling av begåvningsstödjande hälpmedel för personer med utvecklingsstörning

För att kunna ta fram IT-produkter som blir omtyckta och användbara är det viktigt att utgå ifrån användarnas behov, krav och önskemål. Ett användarperspektiv i utvecklingsprocessen och användarorienterad teknikutveckling blir allt vanligare.

Projektet Bättre tillsammans arbetade för att ett användarcentrerat synsätt även ska omfatta människor med funktionsnedsättning. Projektet ville på olika sätt skapa bättre förutsättningar för att användare med funktionshinder ska kunna medverka vid design och utveckling av informationsteknik. Hjälpmedelsinstitutet och de medverkande organisationerna såg det som ett steg mot ett demokratiskt IT-samhälle där alla människor kan känna sig delaktiga och vara med och påverka.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och ett av målen var att ta fram generella råd och riktlinjer för brukarmedverkan. För att få en bredd i kunskapsunderlaget ville man jämföra hur specifika handikappgrupper samarbetar med produktutvecklare.

Rapporten, som finns i filen, bygger på en undersökning genomförd av Kerstin Göransson på Stiftelsen ala, ett kunskapscentrum för frågor kring begåvningshandikapp. Ett genomgående tema i rapporten är betydelsen av hur personer i den närmaste omgivningen ser på brukarens behov av hjälpmedel och rätt till självständighet.

Bifogat material: