Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.

Satsningen började år 2005 och har byggts upp successivt. Både lärare och elever måste vänja sig och man har gått steg för steg. I år - våren 2011 - är alla lärare och elever på gymnasiet med. Torbjörn Lundgren från Dyslexiförbundet diskuterar mednågra  utvecklingsledare,en logoped och och en specialpedagog på gymnasieförvaltingen hur de ser på satsningen.

I skriften Lärande utan gräns berättar elever om hur de använder datorn.

Länkar: