Didaktikens verktyg - Hur IT kan motivera

Hur påverkar IT motivationen hos elever. Det berättar Elza Dunkels, Emma Rosén och Peter Gärdenfors om i denna film.

Motivation är central i allt kunskapsinhämtande. För personer med någon form av funktionsnedsättning är det ofta motivationen som avtar på grund av att omgivningen inte anpassats. Med den tekniska utvecklingen de senaste åren har nya möjligheter att kompensera skapats och därm,ed möjligheten att behålla motivationen och kanske förstärka den.

Denna film handlar inte specifikt om individer med funkitionshinder, men berör det i allra högsta grad.

Filmen är hämtad från UR

Länkar: