Dyslexi, musik och musikpedagogik

Inverkar dyslexi på musikens område? Har notläsning en koppling till lässvårigheterna som är...

Inverkar dyslexi på musikens område? Har notläsning en koppling till lässvårigheterna som är typiska hos personer med dyslexi? Susanna Cederquist, som själv har dyslexi och musicerar, ville ta reda på hur dyslexi fungerar i samband med musik. Hon ville också belysa vilka pedagogiska konsekvenser det innebar. Hon gick igenom litteratur på området och intervjuade 9 musicerande dyslektiker. Hon använde också sina egna erfarenheter, samt teorier som hon utvecklat genom att själv vara musicerande dyslektiker. Resultatet av intervjuerna överensstämde med litteraturen och hennes egna erfarenheter. Musicerandet påverkas av dyslexi. Det sätt man fungerar på när man har dyslexi, som leder till problem med läsning och skrivning, påverkar även musiken – framför allt när det gäller notskriften. Förmågan att tillgodogöra sig musik via noter är nedsatt, vilket är viktigt att veta, särskilt om man som elev inte skall bli stoppad och utestängd inom musikens område. Det sätt man tänker på, kan också påverka musicerandet positivt, menar Susanna Cederquist i den 15 poängsuppsats hon lagt fram vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm år 2009: Det snabba tänkandet, och den närhet till bilder och kreativitet, som är typiskt för dyslektiker, är ofta till fördel när det gäller musikaliskt uttryck. Friheten inom spel, via gehör och improvisation, beläggs i positiva ordalag, i både litteraturen och av informanterna, konstaterar hon och tillägger att den effekten verkar vara primär och naturlig och verkar inte kunna förklaras av dyslektikers kompensation för svårigheter de har på andra områden inom musiken. Läs hela uppsatsen i pdf:en. Bild: ClipArt

Bifogat material: