Introduktionsfilm till FUBkoll

Här presenteras FUBkoll

Filmen vill visa hur en person som möter webbplatsen första gången ska aktivera de olika knapparna för att söka information. Eftersom webbplatsen är utformad för personer med utvecklingsstörning vet vi att det i den gruppen finns personer som även har ett rörelsehinder eller synnedsättning. Dessa personer kan ha alternativa styrsätt och de aktiveras mestadels via tangentbordet. I FUBkoll förflyttar man sig med tangentbordets piltangenter framåt och bakåt och aktiverar en knapp med eller med mus och ett musklick. 

Den som inte ser eller kan läsa texterna på knapparna får hela tiden information av det inspelade talet. Talet ger vägledning om var man är på webbplatsen samt vetskap om ett innehåll kopplat till en bild. Tal och bild ska vägleda en användare till ett önskat innehåll. Piltangenterna symboliserar att det finns mer innehåll att välja bland.

När innehållet visas på Youtube fungerar det att aktivera programmet med både tangentbord och med mus.  Vissa andra webbplatser fyller bildskärmen på andra sätt och kan inte bäddas in i FUBkoll. I dessa fall kan man endast använda musklick för att komma tillbaka till FUBkoll.