Kvalitetsvinster med filmad feedback

Muntlig, inspelad återkoppling som eleverna tar del av via datorn. Det har svenskläraren Karin Nygårds testat.

Karin Nygård tycker att dett arbetssätt inneburit stora kvalitetsvinster och metoden har uppskattats av eleverna.

60 minuters lektion och många elever att hjälpa och ge feedback. Läraren Karin Nygårds på Sjöstadsskolan i Stockholm har utnyttjat teknikens möjligheter för att komma åt problemet. När eleverna i årskurs 4 arbetade med ett skrivprojekt testade hon att filma sina kommentarer så att eleverna kunde ta del av dem via datorn.

Läs mer på Skolvärldens portal

Länkar: