Lathund vid textproduktion

Anteckningsblock och hand som skriver, bakom tangentbord
Om du ska skriva begripliga texter finns det en del att tänka på. Här ger vi några inledande tips.

Om du ska skriva begripliga texter finns det en del att tänka på. Här ger vi några inledande tips.

Typografi

·        Typsnitt som ögat är vant vid fungerar bäst vid läsning, exempelvis Times och Helvetica.

·        Storleken på typsnittet bör ej vara för liten. Dyslexiförbundet använder i sin tidning 12 p Times New Roman och vid pappersutskrifter ofta 14 p.

·        Var sparsam med att använda feta eller kursiva bokstäver. Använd hellre större typsnitt eller ett alternativt typsnitt.

·        Gör inte textraderna för långa. Dela upp i spalter där detta är möjligt.

·        Ta för vana att ha lite större radavstånd än det vanliga.

·        Använd vänsterjusterad text. Jämn vänster och högermarginal förvränger de naturliga ordmellanrummen och ibland även ordbilden.

·        Undvik grammatiska avstavningar. Det är dock okej att avstava längre sammansatta ord – exempelvis gymnastik-lärare.

·        Använd gemena bokstäver för att skriva löpande text. VERSALER är gjorda för att vara förstabokstäver i meningar och egennamn. Kapitäler är dock gjorda för att i löpande text vara en slags ”stora bokstäver”, om sådana är av nöden.

Layout

·        Gör en luftig layout. Använd gärna bilder och grafiska element för att lätta upp och dela av.

·        Tryck med mörk färg på ljus botten. Utgångspunkt är svart på vitt.

·        Många personer är hjälpta av ett svagt färgat papper i ljus pastellton.

·        Tryck på blankt, glättat papper kan vara problem för många. Det ger reflexer som kan vara jobbiga för ögat.

Text

·        Skriv med ett ledigt, målande och beskrivande språk.

·        Skriv begripligt. Vanliga ord är lättare än fackuttryck.

·        Gör gärna en kort beskrivande ingress – detta underlättar för att sovra i texter.

·        Använd helst ej förkortningar och akronymer. Om de används – beskriv dem.

·        Se upp med engelska uttryck – om de används förklara dem.

·        Längre tryckta texter måste kompletteras med en alternativ variant som man kan få uppläst – exempelvis e-publikation i daisy-format.

Digital text

·        Text på webben ska innehålla tillräckligt mycket information. Allt för korta texter blir ofta för informationstäta.

·        Texter på hemsidor skall publiceras på så sätt att de blir tillgängliga för personer som läser på alternativa sätt; med punktskriftsdisplayer, talsynteser osv. Ett bra sätt att garantera detta är att använda sig av WWW-konsortiets regler för ett tillgängligt Internet. (Web Accesibility Initiative – WAI)

·        När du gör pdf-er – se till att de inte är låsta utan tillgängliga för digital textläsning.

 

 

Bifogat material: