Annika föreläser

Om konsten att hitta orden

Det är vanligt att man kan ha svårt att få fram det ord man söker. Här berättar Begripsamdeltagare om det.
Bild på Agneta Herlitz

Minnen är kodade på olika sätt och stress påverkar dem negativt

Agneta Herlitz är professor i åldrandets psykologi.

Hjärnans plats i tänkandet

Synen på hur hjärnan fungerar och vilken roll den har i vårt tänkande har förändrats i och med forskningens framsteg.
Bild på Aadu Ott när han föreläser

Lärande, minne och pedagogik hör ihop

Minnet har betydelse för lärandet och pedagogiken. Aadu Ott, professor i ämnesdidaktik föreläser om sambanden och hur man kan utnyttja vårt tänkande med strategier.
Erika sitter i soffa och berättar

Minne

Det låter så enkelt när vi säger: jag minns. Men ju mer man tränger in i hur minnet fungerar, desto mer fascinerande blir det.
Erika sitter i soffan och berättar

Hjärnan är ett nätverk

Hjärnan fungerar som ett nätverk. En svag funktion kan kompenseras med en starkare. Men man måste träna varje moment för sig.
Erika sitter i soffan och berättar

Minnespedagogik

Det går att använda det vi vet om hjärnans minnesfunktioner för pedagogiska syften.

Hjälpmedel vid demens

Eva Lindqvist, doktorand i arbetsterapi har studerat användbarhet av olika hjälpmedel vid demens.