Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier. En slutsats är att det krävs speciell kompetens för att läsa de komplexa presentationerna som idag finns på nätet. En annan slutsats är att man inte kan säga "så här ska man skriva för nätet", "så här ska man fotografera eller illustrera för nätet" eftersom text, ljud, bild och film påverkar varandra. Den som skapar en webbsida måste därför känna till alla uttrycksformer och hur de bäst kan samspela.

Länkar: