Om konsten att hitta orden

Det är vanligt att man kan ha svårt att få fram det ord man söker. Här berättar Begripsamdeltagare om det.

Det är ganska vanligt att man kan ha svårt att hitta de ord man vill säga, speciellt om det ska gå fort.

Det kan också hända att man säger fel ord, men att man själv tror att man sagt det ord man tänkte på. Det berättar några deltagare i Begripsam om i den här filmen.

Mot slutet av filmen sätts det in i ett större perspektiv och hur man kan använda sig av det för att göra världen tillgängligare.