Om metaforer och helhetssyn

Psykologen Anders Bond är ett känt namn och ideolog inom FUB, den organisation som företräder personer med utvecklingsstörning.

Vi klarar oss inte utan metaforer, menar Anders Bond som är psykolog med inriktning mot kognition och kommunikation. Han resonerar här om detta språkliga uttryck i förhållande till personer med utvecklingsstörning."För att förstå abstrakta ting måste vi föra ner det till liknelser som vi kan förstå."