Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.

Utgångspunkt för projektet Begripsam är att alla personer har olika förmågor och förutsättningar. Det finns inte en lösning som passar alla. Produkter och tjänster måste därför spegla personliga egenskaper, för att bli begripliga och användbara.

Projektet ger en röst åt personer med kognitiva funktionsnedsättningar – dyslexi, ADHD, autism, aspergersyndrom, språkstörning och utvecklingsstörning.

I dag består projektgruppen av ett 20-tal personer som får lära sig hur utvärdering och utvecklingen av tjänster och produkter går till. De samtalar om samhällets framtida utformning utifrån sina egna erfarenheter och de medverkar vid utveckling av nya metoder för utvärdering och utveckling. Gruppens erfarenheter ska under och efter projektet också lyftas in i svenska och internationella standarder. Utvecklingen av kunskap sker i nära samarbete med forskare och personer med erfarenhet inom standardiseringsområdet.

Under fliken Utbildningen på Runö presenterar vi kontinuerligt hur vår utbildning läggs upp och genomförs.

Under Produktutveckling beskriver vi vårt samarbete med olika företag och myndigheter.

Under Standardisering skildrar vi hur det arbetet fortlöper och varför det är viktigt att standardisera.

Under Sagt om Begripsam länkar vi till olika kommentarer kring vårt projektet.

Under Begripsam samarbetar med presenterar vi våra samarbetspartners.

I filmen presenterar projektledare Torbjörn Lundgren Begripsams olika delar och hur de hänger samman. Filmen avslutas med en hänvisning till en annan film där projektdeltagarna är i full gång.. Den finns här och i länken här nedanför.

Under Begripsams första år har tre kunskapsinventeringar gjorts. Den första diskuterades på seminariet 2013 och de andra 2014. Presentationerna, dialogerna och skrifterna finner du här nedanför.

Bifogat material: 
Länkar: 
Relaterade artiklar: