Universell utformning i praktiken - konferensen filmad

Begripsamgänget in acktion
Begripsams konferens 11 maj 2016. Här finner du hela konferensen filmad

I tre års tid har projektet Begripsam arbetat.

Många myndigheter och företag har samarbetat med oss. Vi har också samarbetat med forskare och experter. Nu betraktar vi oss själva som experter på kognitiv tillgänglighet.

Projektet tar nu slut, men arbetet i Begripsam gruppen kommer att fortsätta. Vi bjöd därför in till en träff där vi ville berätta vad vi gjort hittills och diskutera hur vi gå vidare. Här träffades deltagare, forskare myndigheter och företag som arbetat med tillsammans under de här tre åren.

Program 11 maj 2016 med filmerna

Moderator: Hans von Axelsson, Myndigheten för Delaktighet. MfD.

09.00 - 9.45         Fika med möjlighet att träffa Begripsams deltagare och se exempel på produkter och tjänster vi medverkat till

09.45 - 10.00       Vad är Begripsam?
Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare

10.00 - 10.45       Så här arbetar Begripsams med kognitiv tillgänglighet Frida Lundin och
Viktor Lundqvist

10.45 - 10.55       Begripsams topplistor Joakim Uppsäll Sjögren

11.00 - 11.10       Paus

11.10 - 12.00       Paneldiskussion - Om behoven av att arbeta med kognitiv tillgänglighet Malin Wahlqvist PTS, Karl Erik Westman MfD, Suzanna Petersson Kero FK, Mia Ahlgren HSO, Joakim Uppsäll Sjögren, Begripsam.

12.00 - 12.15       Hur går vi vidare? Det fortsatta arbetet. (Stefan Johansson Begripsam)

12.15 - 13.30       Lunch

En eftermiddag med fördjupningar

13.30 - 14.00       Begripsam-modellen – deltagande aktionsforskning
Presentation av hur vi arbetat fram en modell (Stefan Johansson Begripsam)

14.00 - 14.40       Exempel på tester och samarbeten Suzanna Petersson Kero, Susanne Bengtsson och Ulrika Wahlberg från Försäkringskassan och Malin Wahlqvist från PTS berättar och samtalar om hur de samarbetat med Begripsam.

14.40 - 14-50.      Paus

14.50 - 15.05       The Ticketmachine -  Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper för att kunna ställa krav på biljettautomater. (Michael Wallon, Begripsam)

15.05 - 15.30       Begripsams arbete med standardisering av kognitiv tillgänglighet Presentation och paneldiskussion om hur vi arbetar med standarder och hur vi gör standardiseringsarbete mer kognitivt tillgängligt. (Joakim Falk SIS, Anita Hilden Begripsam, Mia Larsdotter Begripsam, Hans Hammarlund Begripsam)

15.30 - 16.00       Att beskriva vad som är min egen svårighet - Deltagarna berättar om vad de tycker är svårigheter inom det kognitiva området så som de upplever det och hur de vill samarbeta för att göra något åt det. (Malin Nelson, Annika Johansson, Simon Sjöholm, Peder Johansson från Begripsam, samtalar under ledning av moderatorn.)

(Programmet uppdateras och kompletteras här på webben. Senast uppdaterad 9 maj 2016.)

-----------------------------------------------------------

Tid:                    11 maj 2016 kl: 09.00 – 16.00

Plats:                 ABF Sveavägen 41 Stockholm. Z-sale