Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."

Om brukarmedverkan

Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.

Regler om film och foto

Vad är det som gäller när man fotograferar och filmar. Får man sprida bilder på människor hur...
Bild på skriftens framsida med en cd

The Educational Material of the Future

With new information technology and the right knowledge, people with reading and writing...

Sidor