Tillgänglig webb

Är din hemsida tillgänglig? Filmen förklarar varför du bör anpassa din hemsida och var du kan hitta mer information.
Cecilia och Malin

Vad är viktig för en webbsida

Vad är viktigt att tänka på för att webben ska fungera. Här jämförs vad utvecklare tycker och vad personer med olika nedsättningar tycker.
Man som sitter framför datorskärmar med bilder på hjärnor

Skapa bättre webb

Din hjärna är fantastisk. Precis som en dator hanterar den mycket information. Våra förmågor kan i sin tur kopplas till rätt teknisk lösning och grafisk form. Klickar här och läsa mer.

Regeringen har utsett Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion

Regeringen har utsett professor Jan Gulliksen till Sveriges Digital champion. Han är sedan tidigare ordförande i regeringens Digitaliseringskommission, och verksam som professor vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

Digidel - en kampanj om digital delaktighet

Digidel är ett initiativ från många organisationers och enskilda individers för att bidra till att fler människor ska kunna använda digitala tjänster.

Varför information på webben är svår

Det finns många orsaker till att information på webben kan vara svår att tillgodogöra sig menar Stefan.

Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.
Bild från seminariet

Webben förändrar världen - från EU:s ministerkonferens

I november 2009 hölls en ministerkonferens kring e-Government, till vilken företrädare för Fungerande medier var inbjudna.
Bild på en sida

Om text på webben

Journalist Tomas Dalström visar konkret två exempel på hur text presenteras på webben.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Några råd för webbutveckling

Man ska ge läsaren intressanta ingångar och möjlighet till fördjupning, konstaterar Jana Holsanova.

Sidor