Tillgänglig webb

Är din hemsida tillgänglig? Filmen förklarar varför du bör anpassa din hemsida och var du kan hitta mer information.
Cecilia och Malin

Vad är viktig för en webbsida

Vad är viktigt att tänka på för att webben ska fungera. Här jämförs vad utvecklare tycker och vad personer med olika nedsättningar tycker.

Utformning av FUBkoll ...

Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga,
Kvinna vid datro ute i trädgården

Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Afasiförbundet och företaget Funka Nu undersökte år 2006 lättlästa texter på offentliga webbplatser,...
Anita berättar

Om fubkoll.se

En webbplats för multimedial information där design, dialog och innehåll i första hand riktar sig till personer som har låg eller ingen läskunnighet.

Sidor