Begripsam-deltagare i media

Laleh Zarei i Läsliv 3/2015
Begripsam-deltagaren Laleh Zarei är med i det nya numret av Läsliv, Myndigheten för tillgängliga mediers tidning.

Laleh blir intervjuade om hur det är att vara bokälskare och talboksläsare. Artikeln hittar ni på sidan 14 i Läsliv nr 3 2015. I länklistan finns en länk till Läsliv i pdf-format.

Länkar: