Att ta sig fram med kartor

Hur tar man sig fram i en stad eller i naturen. Det är olika för olika människor. Här berättar olika deltagare i Begripsam om hur de bland annat använder Google Maps.

Om man har svårt att i huvudet återskapa en inre bild av vad någon säger så är en muntlig instruktion av hur  man går ingen bra ide.

Att använda kartor kan då bli bättre och ännu bättre om man också kan få bilder av hur det ser ut på platsen dit man ska. De är olika sätt att lösa det som diskuteras i den här korta filmen.