Om retorikens betydelse

En bra bild bör vara trovärdig - den ska ha ethos. Den måste också får oss att tro att avbildningen är ”sann” – logos. Slutligen blir budskapet riktigt effektiv först när den även skapar känslor – pathos.

Brigitte Mral, är professor i retorik, vid Örebro universitet. Hon har skrivit boken ”Bildens retorik i journalistiken”, och hon intygar – ethos – att bokens teorier även kan användas av dem som arbetar med marknadsföring och information. Hon har skrivit boken tillsammans med Henrik Olinder, som arbetar med kriskommunikation vd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt med retorik vid Stockholms universitet.

Birgitte Mral säger att det finns två viktiga skillnader i hur vi tolkar en nyhets- respektive en reklambild.

– Meningen med en nyhetsbild är att vi ska tro att journalisten var på plats och fotograferade exakt det som hände. Vi är beredda att gå med på budskapet och att det är den enda bilden; inte att den som publicerar har gjort ett urval. När det gäller reklam vet vi att det är propaganda; att det är en entydig och ofta förskönande framställning av någonting. Och då reagerar vi med att inte riktigt tro på det – eller så väljer vi att göra det.

Retoriken har stor betydelse för begripligheten i ett budskap. Mediet kan skifta. Det kan vara text, bild, teater eller film, men om vi ska förstå ett budskap är retoriken central.

Tomas Dalström, journalist, författare och föreläsare har intervjuat Birgitte.

Du finner intervjun i länken till höger.

Bifogat material: 
Länkar: