Lyssna till din morgontidning

Att lyssna till nyheterna är väl lika bra som att läsa på traditionellt sätt.

De senaste åren har det hänt mycket, inte bara när det gäller möjligheten att lyssna till böcker. Även morgontidnignen har gjorts tillgänglig för den som föredrar att hellre lyssma till artiklarna. GP är en av många morgontidningar som nu finns tillgänglig.

Filmen demonstrerar hur det kan fungera.